Andante

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

CLE with 2.8cm tessar 1:8 LTM / Fuji 記錄用 100 / 팔레트사진관 (C41, Scan) / 자양동, 2019

.

.

.

 

 

'day by day' 카테고리의 다른 글

심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.07.12
자양동, 2019  (0) 2019.07.05
그냥 기분탓이겠지...  (0) 2019.06.27
6/15  (0) 2019.06.16
성수동 #1, 2019  (0) 2019.06.13
자양동#1, 2019  (0) 2019.06.11
댓글 로드 중…

블로그 정보

Andante - quanj

blog of quanj

최근에 게시된 글