Andante


...........

.

.

CLE with 40mm sonnar 1:2.8 HFT LTM (black) / Kodak GC400 / 팔레트사진관 (C41) / LS5000ED / 공주, 2019

.

.

.

'day by day' 카테고리의 다른 글

잠실동, 2019  (0) 2019.08.27
자양동, 2019  (0) 2019.08.14
마곡사, 2019  (0) 2019.08.06
자양동, 2019  (0) 2019.08.02
심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.07.24
심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.07.20
댓글 로드 중…

블로그 정보

Andante - quanj

blog of quanj

최근에 게시된 글