Andante

.

.

.

Bronica SQ-Ai with Zenzanon PS 40mm 1:4 / HP5+ / Rodinal 1:50 / FT848 / 중곡동, 2019

.

.

.

'the Gallery > moments on streets' 카테고리의 다른 글

심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.05.13
심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.05.13
심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.05.13
심드렁한 골목, 2019  (0) 2019.05.13
성수, 2019  (0) 2019.04.15
그 봄, 2019  (0) 2019.04.15
댓글 로드 중…

블로그 정보

Andante - quanj

blog of quanj

최근에 게시된 글